Legalisatie van documenten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.


Hoe kan ik een document van Benin laten legaliseren op de Belgische ambassade in Cotonou?


1. Het uittreksel of de kopie van uw document moet eerst worden gecertificeerd door de autoriteit die het originele document heeft afgeleverd (gemeente, school, ministerie, enz.); een origineel document (bijvoorbeeld een originele geboorteakte) hoeft niet te worden gecertificeerd.

2. Vervolgens moet het document worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Benin

3. Daarna kunt u tijdens de openingsuren zonder afspraak terecht op de Belgische ambassade voor de legalisatie (consulaire afdeling - Haie vive):

  • Van maandag tot donderdag, van 08u00 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u30.
  • Vrijdag van 08:00 tot 13:00.

De legalisatie gebeurt rechtstreeks, d.w.z. wij scannen uw documenten wanneer u langskomt en u kunt ze meteen terug meenemen . De gelegaliseerde documenten ontvangt u vervolgens via mail

De kosten bedragen XOF 13.200 (20 EUR) per te legaliseren document (alleen contante betaling wordt geaccepteerd).

Opgelet: de Belgische ambassade in Cotonou legaliseert alleen documenten die door de Beninese staat zijn afgegeven. Voor de legalisatie van documenten uit andere landen kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of het Belgische consulaat/ambassade in het land van afgifte.