Ambassade van België in Benin
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Gouvernementele samenwerking

De Belgische samenwerking met Benin gaat terug tot in de jaren ’70. België is momenteel de 10de partner in Benin -op basis van de omvang van de hulp- en de 5de voor wat betreft de bilaterale samenwerking (na de VS, Frankrijk, Duitsland en Nederland).

Het nieuwe samenwerkingsprogramma 2019-2023 tussen België en Benin is gebaseerd op een analyse van de overeenkomsten tussen de prioriteiten van zowel de Beninse overheid als de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en vertrekt vanuit het bredere kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG).

Voor het nieuwe samenwerkingsprogramma 2019-2023 werden twee algemene doelstellingen bepaald:

  1. Bijdragen aan waardige en duurzame tewerkstelling, aan inkomensverhoging voor de Beninse economische actoren en huishoudens en aan de verbetering van de macro-economische evenwichten van Benin
  2. Bijdragen aan een goed beheer van het demografisch dividend en aan het terugdringen van moeder- en kindsterfte en verbeteren van de productiviteit van het menselijk kapitaal

België heeft de ambitie om aan deze doelstellingen bij te dragen via 4 pijlers:

  • Pijler 1: Steun aan de ontwikkeling van productieketens met groeipotentieel en van het ondernemerschap in de agri-business,
  • Pijler 2: Steun aan de haven(omgeving),
  • Pijler 3: De bevordering van seksuele en reproductieve rechten en de toegang ertoe en digitalisering en gebruik van gezondheidsdata
  • Pijler 4: Steun aan de operationalisering van de Police républicaine

 
Niet-gouvernementele samenwerking

Er bestaat een rijke uitwisseling en interactie tussen een groot aantal Beninse en Belgische individuen en organisaties. Sommige initiatieven groeien spontaan, andere zijn sterker gestructureerd. Zo werken 19 actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) nauw samen aan zeven strategische doelstellingen en zoeken ze naar synergie in verschillende gemeenschappelijke thema’s, met name rond digitalisering en ook via de strategische dialoog rond waardig werk, of nog, rond actuele thema’s in Benin. Deze ANGS werkten ook een gezamenlijke kaart uit waarmee ze hun ervaringen en kennis beter kunnen uitwisselen maar ook  communiceren met andere actoren.

 
Coördinatie met andere financiële en technische partners in Benin

België hecht veel belang aan een betere coördinatie en harmonisering van de hulp, zowel op Europees als op internationaal vlak. Daartoe neemt België in 2019-2020 de rol op van coördinator van de verschillende donoren. België streeft daarbij niet alleen naar een betere coördinatie onder de donoren, maar ook naar meer overleg en beleidsdialoog met de verschillende betrokken instellingen van de Beninse overheid, met het oog op een betere afstemming op het ontwikkelingsbeleid van het partnerland.

In dezelfde geest steunt België in Benin geen eigen specifieke projecten via de multilaterale organisaties (VN-familie en andere), maar kiest ons land ervoor deze organisaties in hun algemene middelen te ondersteunen (core funding) opdat deze lokaal een coherent programma kunnen realiseren.

 
Verantwoordelijken op de ambassade:

  • Martin Deroover, hoofd ontwikkelingssamenwerking
  • Annick Azandjeme, Chargée de programmes

Verantwoordelijken bij het agentschap ENABEL:

  • Jean-François MICHEL, résident-représentant
  • Mélanie Xuereb, portfolio manager